Update in verband met coronavirus

Door de aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, kan het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren van 27 mei niet in de oorspronkelijke fysieke vorm plaatsvinden.

Achter de schermen zijn we bij CROW druk bezig met het onderzoeken van digitale alternatieven om verspreid over een aantal weken of zelfs maanden toch de waardevolle kennis – die speciaal voor dit congres voor jou is samengesteld – met je uit te kunnen wisselen. We houden je op de hoogte!

Hét congres voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infrasector

Het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren is hét jaarlijkse congres waar opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infrasector elkaar ontmoeten. Met op dit 5-jarig jubileum een wel heel bijzondere gast: Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

De jubileumeditie van het congres staat gepland op woensdag 27 mei in de Prodentfabriek in Amersfoort en staat in het teken van actuele thema’s, inspirerende praktijkvoorbeelden en interessante discussies. We inspireren je op het gebied van duurzaamheid, innovatie en de integrale aanpak van maatschappelijke opgaves als bereikbaarheid en verduurzaming van de infrasector.

Dit is hét moment om nieuwe mogelijkheden en kansen in de infrasector te ontdekken, inspiratie op te doen en nieuwe contacten te leggen met opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Zien we je op 27 mei in de Prodentfabriek in Amersfoort?

Plenaire sprekers

Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Studeerde Sociale Geografie. Was Gedeputeerde (Noord-Brabant), lid van de Tweede Kamer, lid van het Europees Parlement. “Mobiliteit draagt niet alleen bij aan de economie, maar ook aan ons welzijn.”
Hoogleraar Cognitieve Neurowetenschap en hersenonderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam
Schreef ‘De Vrije Wil Bestaat Niet’ en ‘Waarom?’. Vertaalt zijn breinkennis naar de praktijk met verrassende inzichten voor iedereen die menselijk gedrag wil begrijpen en beïnvloeden. Begin bij jezelf.
Strategy Advisor van Kessel Wegenbouw, lid dagelijks bestuur en voorzitter sectie Infra Klein Bouwend Nederland
Sinds 1984 actief voor zijn vaders bedrijf, Van Kessel Wegenbouw uit Geldermalsen. Vertegenwoordigt kleine infrabedrijven in het BN-bestuur en actief in het hoofdbestuur van MKB Nederland.
Algemeen directeur CROW
Pragmatisch ingesteld, benaderbaar en wil gezamenlijk dingen bereiken. Hij zat in de Tweede Kamer, was burgemeester van Aalsmeer en was als stadsdeelwethouder verantwoordelijk voor de openbare ruimte in de Bijlmer.
Zakelijk directeur CROW
Werkte 25 jaar als journalist, van verslaggever tot hoofdredacteur. Gebruikt die nieuwsgierigheid nu om uit te dokteren hoe CROW de sector vooruit kan helpen. Laat niet snel los.

Dagprogramma

Speciaal voor de vroege vogels bieden we een extra sessie aan. Onder het genot van koffie of thee en wat te eten gaan we dieper in op een nog nader te bepalen thema.

We starten de dag met een kopje verse koffie of biologische thee met iets lekkers.

Pieter Litjens en Rogier Rijkers openen deze 5e editie van het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren en heten je van harte welkom in de historische Prodentfabriek.

Victor Lamme neemt ons mee in het menselijk handelen, dat verre van rationeel is. Welke rol speelt bewustzijn bij ons handelen? Vertrouwen is een irrationele emotie, en transparantie is funest voor het vertrouwen in elkaar. Leer op welke knoppen je moet drukken om het vertrouwen van de ander te winnen. En hoe zit het met risico’s: waar komt lef vandaan, waarom is een ander juist risicomijdend? Zie wat zich afspeelt in onze hersenpan, en leer wat je met die kennis kunt doen.

Tijd om de opening en 'Breinkrakers' van Victor Lamme even op je in te laten werken onder het genot van een kop koffie of thee. En maak je alvast op voor de eerste ronde van het parallelprogramma. Weet je al welke inhoudelijke sessie je gaat bijwonen?

De eerste ronde bestaat uit 5 inhoudelijke sessies waarvan je er één kunt bijwonen. Op dit moment wordt er nog volop gewerkt aan de precieze invulling en verdeling van deze sessies. De voorlopige invulling hiervan vind je onder het tabblad ‘parallelprogramma’. Uiteraard zullen we hier op een later moment nog sessies aan toevoegen zodat je een goede afweging kunt maken welke sessies je wilt bijwonen.

Ontmoet bekende en (nog) onbekende vakgenoten tijdens de uitgebreide lunchpauze met luxe belegde broodjes en een glaasje verse sap.

In deze tweede ronde heb je de keuze uit 5 inhoudelijke sessies. Op dit moment wordt er achter de schermen nog gewerkt aan de precieze invulling van deze sessies. De voorlopige invulling vind je onder het tabblad ‘parallelprogramma’. Op korte termijn worden hier de overige sessies aan toegevoegd zodat je vooraf kunt bepalen bij welke sessies je aanwezig wilt zijn.

Kom tussen de inhoudelijke sessies door even op adem tijdens deze middagpauze.

Tijdens deze laatste ronde van het parallelprogramma heb je de keuze uit 4 of 5 inhoudelijke sessies. Welke dat precies zijn is nog niet bekend, daar wordt achter de schermen nog hard aan gewerkt. Wel kun je alvast de voorlopige invulling bekijken onder het tabblad ‘parallelprogramma’. We voegen hier op een later moment de overige sessies aan toe zodat je vooraf kunt bepalen bij welke sessies je aanwezig wilt zijn.

Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat gaat met Rogier Rijkers in gesprek over innovatie en duurzaamheid in de sector, goed opdrachtgeverschap en actuele ontwikkelingen in de markt. Hoe zet je de maatschappelijke opgave centraal, hoe werk je samen aan een duurzame leefomgeving?

Officiële overhandiging RAW 2020
Pieter Litjens overhandigt officieel de nieuwe Standaard RAW 2020 aan de minister.

Slotreflectie met onder anderen
Barend van Kessel, Strategy Advisor Van Kessel Wegenbouw, lid Dagelijks Bestuur en voorzitter Sectie Infra Klein Bouwend Nederland

Praat na met oude bekenden én de vakgenoten die je vandaag hebt leren kennen. Dan zorgen wij voor een borrel en een lekker hapje.

De provincie Zuid-Holland wil werk maken van de energietransitie. Groot onderhoud van de N211 moet zichtbaar maken hoe innovatief omgaan met duurzaamheidsmaatregelen hieraan kan bijdragen. Met de volledige reconstructie van de N211, tussen Den Haag en Poeldijk, is de eerste CO2-negatieve weg nu een feit.

Wat kunnen we leren van dit voorbeeldproject? In de aanbesteding is gebruik gemaakt van de concurrentiegerichte dialoog; wat zijn de ervaringen? Hoe benut je als opdrachtgever de expertise van de markt en hoe ga je als aannemer met deze ruimte om? Hoe koop je als overheid innovatie in? Hoe werk je als aannemer samen met andere bedrijven om echte innovaties zowel qua materialen als qua proces te kunnen realiseren? En hoe kom je tot duurzame oplossingen die opschaalbaar zijn?

Opdrachtgever en -nemer aan het woord over de aanbesteding, de contractering en de resultaten van dit baanbrekende project.

Sprekers:

 • Kees Bergen, Provincie Zuid-Holland
 • Marcel Geleijnse, Bedrijfsleider BAM Infra Regionaal Den Haag
 • Gespreksleider: Ad van Leest, CROW

  De gemeente IJsselstein stond voor de opgave haar openbare verlichting - circa 6.800 lichtpunten - te verduurzamen. Zeker omdat een groot deel was verouderd en nog bestond uit conventionele armaturen. Naast deze projectdoelen heeft de gemeente de nadrukkelijke wens om Sociaal in te kopen (SROI) en de lokale economie te stimuleren. Om aan al deze doelen te voldoen, is het project vanuit de drie P’s (People, Planet en Prosperity) aangepakt.

  In een brede en unieke samenwerking tussen de gemeente, WerkwIJSS (voorheen PAUW Bedrijven), Signify, Nedal, CityTec, WIL en IBMN is het areaal in 2019 sociaal verduurzaamd. Hoe? Betrokkenen aan het woord. Een lichtend voorbeeld voor andere overheden die maatschappelijke opgaven slim willen verbinden. Innovatief en financieel interessant.

  Sprekers:

 • Veronique van der Heijden, Directeur WerkwIJSS
 • Jeffrey Krab, Accountmanager Signify
 • Ralph Rheiter, Inkoopmanager GWW en Bouw Inkoop Bureau Midden Nederland
 • Esther Sluijs, Wegbeheerder gemeente IJsselstein
 • Gespreksleider: Joost Fijneman, CROW

  In het Provinciaal Contractenbuffet werken provincies samen met ingenieursbureaus en CROW aan een contractsystematiek die aansluit op de UAV-GC. Met als doel: efficiency verhogen en (faal)kosten verlagen door uniformiteit en herkenbaarheid. Deze kracht van het PCB stelt ons tegelijkertijd voor uitdagingen. Hoe maak je de systematiek gebruikersvriendelijk en flexibel voor maatwerk zonder de kracht van de uniformiteit geweld aan te doen?

  Discussieer met PCB-gebruikers over deze balans, en over nóg beter. En over verder en meer. Want waarom zouden alleen provinciale werken gebaat zijn bij heldere contracten? Wat als ook waterschappen en gemeenten zich zouden aansluiten? Waar liggen hun behoeften en wensen? Het landschap van geïntegreerde contracten in nieuw perspectief, denk mee!

  Met o.a:

 • Rob Tomasouw, Adviseur risicomanagement, contractmanagement en lead-auditing Provincie Drenthe
 • Gespreksleiders: Tim Aarsen en Bob Nonnekens, CROW

  Het Ambitieweb is één van de succesvolste onderdelen van de Aanpak Duurzaam GWW. Dit web helpt opdrachtgevers om hun duurzame ambities concreet te maken in de projecten. Maar daarna wordt het ingewikkeld. Hoe maak je de stap van duurzame ambities naar het daadwerkelijk realiseren ervan? Er zijn honderden tools en methodes, maar welke pas je wanneer toe? CROW werkt aan een wegwijzer, op naar een categorisering en waardering van duurzame tools en methodes.

  Trainees van het Nationaal Watertraineeship nemen je mee in de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van een label voor de duurzaamheid van aangeboden oplossingen. En we lichten toe hoe CROW het gat tussen ambitie en praktijk wil dichten: gaat het je helpen, is het nuttig? Laat je horen en denk met ons mee!

  Met o.a:

 • Joost Fijneman, CROW
 • Een nieuwe manier van aanbesteden, al beproefd door verschillende opdrachtgevers en opdrachtnemers. Geen inschrijving met een prijs of met een ontwerp. Hoe werkt dat, en mag dat wel van de wet?

  Betrokkenen aan het woord over hun ervaringen met deze gefaseerde aanbesteding. Over het bundelen van krachten met vertrouwen in elkaars expertise om tot een optimaal ontwerp te komen. Alle ruimte en openheid om samen te tekenen en te rekenen aan oplossingen en varianten. Risico’s zijn reëler in te schatten, de prijs is een realistische kostprijs. Het ei van Columbus of een riskant experiment?

  Sprekers:

 • Petra Heemskerk, Aanbestedingsadvocaat CMS
 • Pieter Niemantsverdriet, Directeur Infrastructuur Dura Vermeer
 • Gespreksleider: Joost Fijneman, CROW

  Frustrerend dat EMVI-beloften zelden tot hun recht komen? Wil je weten wáár dat aan ligt? Nieuwsgierig welke redenen en patronen hier achter zitten? Of beter nog …. welke handvatten jij hebt om dit effectiever te regelen in de voorbereidingsfase of in de contract-uitvoeringsfase?

  De CROW-werkgroep ‘handreiking EMVI-beloften nakomen’ onderzocht ronkende beloften en de eindresultaten. Wat haalde de eindstreep niet, en waarom niet? De belangrijkste conclusies en aanbevelingen op een rij: zo kan het wel! Voor opdrachtgevers én opdrachtnemers die niet gaan voor mooie woorden alleen, maar ook van het echt waarmaken zijn.

  Sprekers:

 • Arnold Hoekjen, Contractmanager eenheid Wegen en Kanalen Provincie Overijssel
 • Chantal Schrijver, Adviseur Samenwerken en Contracteren Tauw
 • Gespreksleider: Erik Bolck, CROW

  Na een aantal jaren intensief overleggen en onderhandelen met branches, overheden en adviseurs is dan eindelijk een nieuwe versie van de UAV-GC 2005 in wording. De conceptteksten die door de deskundigen op contractvoorwaarden-gebied zijn opgesteld, liggen in april ter visie voor de bouw- en infrasector. Daar komen dus nog reacties op binnen.

  Vooruitlopend op het uitbrengen van de definitieve teksten van de Voorwaarden, Model BasisOvereenkomst en de Toelichting daarop, licht auteur Chris Jansen de belangrijkste wijzigingen toe. Uiteraard neemt hij daarbij de meest recente ontwikkelingen mee. Ook gaat hij in op de beargumentering van bepaalde oplossingen en keuzen.

  Voor diegenen die willen weten wat de actualisering op hoofdlijnen betekent zonder de gehele tervisielegging te moeten bestuderen is dit video-college een aanrader!

  Op video: Chris Jansen, Hoogleraar VU Amsterdam, Voorzitter Commissie van Aanbestedingsexperts

  Voorzitter: Ad van Leest, CROW

  In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam wordt de Container Exchange Route aangelegd, een baan van 17 kilometer die containerterminals, Rijks Inspectie Terminal (douane), empty depots en distributiebedrijven op de Maasvlakte met elkaar verbindt. Oplevering is eind dit jaar voorzien. Strikte eisen, zoals 99% gegarandeerde beschikbaarheid in de komende 40 jaar, vragen een robuuste aanpak. Niet alleen ten aanzien van het te storten beton maar zeker ook aan de proceskant. Optimale samenwerking en vertrouwen: ‘uniek’ volgens opdrachtgever en aannemer. Waar zit hem dat in? Samenwerking als één van de EMVI-criteria in de aanbesteding, interviews en assessments, project-startup, gedragskompas met kernwaarden, escalatiemodel en overlegtafels. Samen bouwen aan een comfortabel kader voor echt werkplezier. Grote verhalen en mooie woorden? Houding en gedrag spelen altijd en overal een rol van betekenis. Ontdek wat er hier te leren valt.

  Sprekers:

 • Dick van Erkel, Projectmanager Combinatie CER (KWS en Van Hattum en Blankevoort)
 • Michiel Goosens, Contractmanager Havenbedrijf Rotterdam
 • Gespreksleider: Ad van Leest, CROW

  Het parkeerterrein bij het grootste winkelcentrum van Zwijndrecht mooier en groener maken. Riolering en bestrating vervangen op de meest duurzame manier om zo het eerste duurzame parkeerterrein van Zwijndrecht te kunnen realiseren. De winkels moeten open blijven, de verkoop gaat door.

  Hoe kies je als opdrachtgever de aannemer die het beste bij je ambities past? Hoe zet je het werk op de markt, hoe geef je ruimte aan innovatie? Hoe geef je als aannemer de samenwerking vorm? Hoe win - en behoud - je vertrouwen, tot in de gemeenteraad? Een kijkje in de keuken, waar gewerkt wordt met waterdoorlatende bestrating en met materialen die vrijkomen na sloop van het bestaande terrein. Door een team van vakmensen, met respect voor elkaars expertise als basis voor vertrouwen. Zo kan het ook!

  Sprekers:

 • Hans Keller, Coördinator Investeringsprojecten en Klimaatadaptatie gemeente Zwijndrecht
 • Jan-Willem Meerkerk, Directeur De Kuiper Infrabouw en bestuurslid MKB INFRA
 • Gespreksleider: Tim Aarsen, CROW

  Nieuws en Media

  Hoogleraar, hersenonderzoeker, schrijver én keynote spreker op het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren 2020. Victor Lamme schreef columns voor NRC Next en de succesvolle boeken ‘De Vrije Wil Bestaat Niet’ en ‘Waarom?’. Hij weet als geen ander zijn kennis over...
  • 12 maart 2020
  Lees meer
  De inschrijving voor de vijfde editie van het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren is officieel geopend. De jubileumeditie van het congres staat gepland op woensdag 27 mei in de Prodentfabriek in Amersfoort. Het jaarlijkse event waar opdrachtgevers en opdrachtnemers in...
  • 11 maart 2020
  Lees meer