Duurzaamheid in de infrasector

Een terugblik op de sessie duurzaamheid van 2 juli

Duurzaamheid, een veelgehoorde term die in de loop der jaren zo vaak langsgekomen is, dat je je afvraagt of daar niet al alles over is gezegd. Wat CROW betreft niet. Daarom besloten we ‘duurzaamheid’ toch als hoofdthema uit te lichten tijdens de tweede online bijeenkomst van het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren op 2 juli. En de praktijkvoorbeelden van Gemeente Nijmegen met Van Gelder en Gemeente Amersfoort laten zien waarom het de moeite waard is.

Bekijk het gehele webinar >

Na het welkomstwoord gaf gespreksleider Ad van Leest het woord aan Rogier Rijkers (zakelijk manager van CROW). Hij lichtte toe dat de gekozen thema’s van de webinars onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Want als je de duurzaamheidambities wilt waarmaken, zul je daarbij moeten innoveren en op een andere manier met elkaar moeten gaan samenwerken. De cases die in deze sessie gepresenteerd werden laten dat ook zien. Hoe je van ambitie naar realisatie komt en hoe je daarin samenwerkt en elkaar de ruimte geeft voor innovatie. En hoe je meet of je die ambitie hebt gerealiseerd ná uitvoering van het project.

Minister Van Nieuwenhuizen over duurzaamheid

Rogier Rijkers heeft minister Cora van Nieuwenhuizen onlangs geïnterviewd en heeft haar onder meer gevraagd wat haar bijdrage is aan een duurzamer Nederland. Ze was heel duidelijk over haar eigen bijdrage, maar ook over de bijdrage van de adviseurs en het bedrijfsleven. Bekijk hier de video waarin ze haar visie geeft op duurzaamheid in de sector. Waarin ze benadrukt dat een gezonde sector aan de basis ligt van duurzaamheid, omdat er wel geld moet zijn om duurzaam te innoveren.

De Malderburchtmethode van Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen had nogal hoge duurzaamheidsambities voor de herinrichting van de Malderburchtstraat. Maar hoe hebben zij dat voor elkaar gekregen? Zij hebben gebruik gemaakt van de ‘Malderburchtmethode’. Een aanbesteding middels Rapid Circulair Contracting, waarbij in plaats van een programma van eisen een programma van ambities wordt opgesteld. Je vraagt dus om een proces, een visie en een plan van aanpak. Dat is een stuk abstracter dan normaal, maar met succes!

Succesvoller dan gedacht

Op het gebied van integrale samenwerking is veel bereikt. Binnen het project is veel meerwaarde gecreëerd zonder dat dat meer geld of tijd heeft gekost dan oorspronkelijk beoogd was. Ook de duurzaamheidsresultaten zijn beter dan de in het coalitieakkoord gestelde doelen. De gerealiseerde duurzaamheid in het project is meetbaar gemaakt en er zijn veel innovaties toegepast. Meer informatie over dit project en de gebruikte methode lees je in dit document.

Presentatie downloaden >

Structurele verduurzaming Gemeente Amersfoort

Wat kunnen we leren van de gemeente Amersfoort, de nummer 2 in de ‘Top 25 van meest duurzame publieke opdrachtgevers’ (Stichting AanbestedingsInstitituut Bouwend Nederland, oktober 2019). Geen mediagenieke pilots, maar kiezen voor structurele verduurzaming in alle projecten, over de hele linie. Stap voor stap werken aan de basis. Zo is men gaandeweg begonnen met de raamcontracten van het groenbeheer en de inkoop van energie neutrale abri’s zonder meteen hele hoge doelstellingen te stellen.

Duurzaam echt niet altijd de duurste oplossing

En wat blijkt? Duurzaam is echt niet altijd de duurste oplossing. Sterker nog, duurzame partijen zijn vaak één van de goedkoopste. Juist omdat ze veel dingen anders en op hun eigen manier aanpakken dan de minder duurzame partijen. Een mooi voorbeeld dus voor andere gemeenten om stappen te kunnen maken op het gebied van duurzaamheid. Met als laatste tip: voeg aan iedere aanbesteding iets toe om duurzaamheidswinst te behalen, zo kun je met relatief kleine stappen toch het verschil maken.

Presentatie downloaden >

De meetbaarheid van duurzaamheid

CROW is van de kennis en hulpmiddelen, van de tools én meetbaarheid. Maar hoe gaan we nu van duurzame ambities naar de praktijk? Daarvoor heeft CROW meegewerkt aan diverse tools, om de duurzaamheid te kunnen berekenen en meten. En gespreksleider Ad was benieuwd wie van de aanwezige partijen, daar al ervaring mee heeft en op welke manier dat wordt gemeten.

Zo beschikken zowel Amersfoort als Nijmegen over diverse dashboards en tools om de impact van de genomen maatregelen op duurzaamheid, de CO2-reductie en de mate van circulariteit te berekenen.

Een belangrijke les uit de praktijk is wel dat het gebruik van software eenvoudig, snel en gemakkelijk moet zijn, anders wordt de administratieve last te groot om er voordeel van te hebben. Uiteraard kan CROW helpen bij ontwikkeling hiervan.

Presentatie downloaden >

Wil je meer weten over de besproken onderwerpen of praktijkvoorbeelden?

Bekijk dan hier het gehele webinar >